top of page

הרצאות

הרצאות במגוון נושאים:
 

✔ שינוי תעסוקתי

✔ הכנה למכרזים

✔ מגדר ועולם התעסוקה

✔ איך עושים שינוי במגזר הממשלתי

✔ הרפורמה בביקורת הפנימית בשירות המדינה

✔ ביקורת וסביבה

✔ סוגיות סביבתיות


ההרצאות מועברות בארגונים ציבוריים, מוסדות לימוד, עמותות וחברות.
כל הרצאה "נתפרת" באופן ייחודי בהתאם לקהל היעד, לאופי הארגון ולמטרה.

bottom of page