top of page

סדנאות

סדנאות במגוון נושאים:

 1. שינוי תעסוקתי והכנה למכרזים 

 2. מגדר ועולם התעסוקה

 3. נושאים נוספים בנושא שינוי תעסוקתי בדגש על השירות הציבורי.

 

קהלי יעד:

 1. משרדי ממשלה וגופים ציבוריים המעוניינים בסדנאות לעובדים שרוצים להתקדם בשירות הציבורי.
  הסדנאות מותאמות עפ"י דרישות המשרד ומורכבות משילוב של תוכן עיוני (הרצאות פרונטליות) עם סדנאות חווייתיות תוך שימת דגש על התנסות אישית, סימולציות ועוד. 

   

 2. ארגונים ציבוריים המעוניינים בסדנאות לחברי ועדות המכרזים. הסדנאות משלבות הרצאות בהן ניתנים הדגשים לגבי אופן ניהול הוועדות ומתן כלים מעשיים לבחירת המועמדים המתאימים ביותר בהליך שוויוני, מדויק ומכבד. 
   

 3. עמותות שעוסקות בקידום שוויון הזדמנויות ותעסוקה מגוונת – חרדים, יוצאי אתיופיה, בני החברה הערבית ובעלי מוגבלויות. החובה לתת ביטוי הולם לייצוגן של אוכלוסיות מסוימות בקרב עובדי המגזר הציבורי מוסדרת בחקיקה, בהחלטות ממשלה ובנהלי עבודה משרדיים.

 

מסדנאות אלו, המשלבות ידע תיאורטי והתנסות מעשית ייצאו המשתתפים המעוניינים להשתלב במגזר הציבורי עם טיפים חשובים בנושא התמודדות במכרזים, קורות חיים מטוייבים וארגז כלים שישמש אותם בכל האתגרים הנכונים להם. 


בשנותיי כמנהלת, צוות העובדים שלי היה מורכב לאורך השנים מעובד בעל מוגבלויות, מרואת חשבון חרדית, מעולים חדשים ומסטודנט בן החברה הערבית. מכולם נתרמתי והרווח היה של כולנו.

bottom of page